Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Ρύθμιση ημιυπαίθριων και συναφών χώρων

Ψηφίστηκε από την βουλή η τροπολογία (Ν.3897/10), για τη ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων και άλλων χώρων που άλλαξαν χρήση με την οποία προβλέπονται τα εξής :
  • Αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων του προστίμου διατήρησης, σε 10 δόσεις εντός 30 μηνών για ακίνητα κατοικίας και σε 8 δόσεις εντός 32 μηνών για ακίνητα άλλης χρήσης.
  • Δεν οφείλονται αναδρομικά φόροι.
  • Οι χώροι που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3843/10 δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ειδικά, ως προς το φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, οι τακτοποιούμενοι χώροι συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη, όπως ήταν προ της τακτοποίησής τους.
  • Οι τακτοποιούμενοι χώροι δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των δημοτικών τελών.                                           Με το Ν. 3843/10, επιτρέπεται μετά την καταβολή ειδικού προστίμου, η διατήρηση για σαράντα (40) χρόνια ημιυπαίθριων χώρων, καθώς και χώρων που βρίσκονται στο υπόγειο, ισόγειο ή άλλη στάθμη του κτιρίου, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο βάσει της οικοδομικής του άδειας, η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2.7.2009, και έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης.
  • Χώροι που ρυθμίζονται: Ημιυπαίθριοι χώροι, Πατάρια, Σοφίτες, Pilotis, Υπόγειοι χώροι, Χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, Αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων, Αρχιτεκτονικές προεξοχές, Φωταγωγοί, Αίθρια.
  • Χώροι που δεν ρυθμίζονται: κλεισμένα μπαλκόνια, κλεισμένες πέργκολες, σοφίτες πάνω από το συνολικό ύψος της οικοδομής, κατασκευές στον ακάλυπτο χώρο-στο δώμα, επιπλέον όροφοι καθ' υπέρβαση της Ο.Α., υπόγεια χωρίς ή εκτός Ο.Α., αρχαία η νεώτερα μνημεία κηρυγμένα με το Ν.3028/02.
  • Πλεονεκτήματα υπαγωγής στη ρύθμιση: αύξηση της εμπορικής αξίας της ιδιοκτησίας, διευκόλυνση της μεταβίβασης ακινήτων ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων με χώρους που ρυθμίζονται, απαλλαγή από την επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, αναστολή επιβολής προστίμων και κυρώσεων από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ κλπ.) και σύνδεση των κτιρίων στα οποία υφίστανται χώροι που ρυθμίζονται με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
  • Κόστος παραβόλου: Το παράβολο ανέρχεται σε 250 € για όλους τους η/υ χώρους, ανά αυτοτελή ιδιοκτησία και στα 350 € για όλους τους υπόλοιπους χώρους, ανά αυτοτελή ιδιοκτησία (συντελεστής που ορίζεται στου παρακάτω πίνακες).
  • Κόστος Ειδικού Προστίμου: Το ύψος του ειδικού προστίμου υπολογίζεται ως το γινόμενο της Τιμής Ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, επί το εμβαδόν όλων των χώρων που ρυθμίζονται, επί κάποιο συντελεστή που ορίζεται από πίνακες.
  • Λήξη προθεσμίας υποβολής: 28.02.2011                                                                                                                                (από  ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: