Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Νέα επιχορηγούμενα προγράμματα επιχειρήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή τη περίοδο είναι ενεργά  ή πρόκειται να ανοίξουν τα παρακάτω επιχορηγούμενα προγράμματα για νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις:

1. Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Περιοχή υλοποίησης: Ολόκληρη η Ελλάδα.
Αφορά: Νέες επιχειρήσεις (που έχουν το πολύ 5 κλεισμένες χρήσεις) ή υπο-ίδρυση επιχειρήσεις.
Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 30.000 - 300.000 € (μεταποίηση) ή 20.000 - 200.000 € (άλλοι τομείς). Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%. Υποβολή προτάσεων: 15-7-2011 μέχρι 30-9-2011. Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος 30 εκ. €.

 
2. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011

Περιοχή υλοποίησης: Ολόκληρη η Ελλάδα.
Αφορά: Υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις όλων των κλάδων (εκτός από εξαιρέσεις).
Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από τον Νομό και το μέγεθος της επιχείρησης και κυμαίνεται από 15% έως 50%. Υποβολή προτάσεων: Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι συνεχώς ανοιχτός, η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται δύο φορές τον χρόνο (Απρίλιο & Οκτώβριο).
Συνολικός προϋπολογισμός: 4.4 δις € για το 2011.


3. Εναλλακτικός Τουρισμός (αναμένεται)

Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως:
- Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
- Πολιτιστικός τουρισμός
- Θαλάσσιος τουρισμός
- Τουρισμός υπαίθρου
- Γαστρονομικός τουρισμός
- Τουρισμός υγείας και ευεξίας
Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 15.000 - 400.000 €. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 40-45%. Αφορά: Υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις όλων των κλάδων (εκτός από εξαιρέσεις).

 4. Digi Mobile (αναμένεται)


Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι μέχρι 5.000 € (πολύ πιθανό να αλλάξει μέχρι τη τελική προκήρυξη). Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 70%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: