Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Συλλογή υπογραφών κατά των πυρηνικών εργοστασίων στην Τουρκία

Μήνυμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Π. Τσάρτα.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (
www.aegean.gr <http://www.aegean.gr/> ) έλαβε την πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών, προκειμένου να σταματήσει η ανέγερση των δυο πυρηνικών εργοστασίων σε περιοχές της Τουρκίας.

Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος εξαρτάται τόσο από τη συμμετοχή σας όσο και από τη διάδοση του παρόντος μηνύματος.
Στην διεύθυνση
http://petition.aegean.gr/stopnuclearplants/ θα βρείτε το αναλυτικό κείμενο και θα έχετε τη δυνατότητα υπογραφής
αυτού.
Ευελπιστούμε στην υποστήριξή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: