Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Γενική Συνέλευση ΤΟΕΒ Ευηνοχωρίου


ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ                Ευηνοχώρι 10/1/2011
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ                                  αρ. πρωτ. 02

                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
καλούνται οι τακτικοί αντιπρόσωποι του ΤΟΕΒ Ευηνοχωρίου σε
Γενική Συνέλευση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Οργανισμού
την 25η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την λειτουργία
του αντλιοστασίου καθώς και για τις προτεινόμενες νέες τιμές
παγίων και αρδευτικών τελών στη νέα αρδευτική περίοδο.
  2. Εκλογές Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Εξ αιτίας της κρίσιμης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο Οργανισμός ,
είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία , η συνεδρίαση θα
επαναληφθεί την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11:00 της
προσεχούς εβδομάδας στον ίδιο τόπο και με τα ίδια για συζήτηση θέματα
και θα λογίζεται σε απαρτία ασωνδήποτε μελών.
   Όσοι από τους αντιπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης επιθυμούν να
δηλώσουν υποψηφιότητα για την ένταξή τους στο νέο Δ/κό Συμβούλιο
του ΤΟΕΒ , παρακαλούνται πολύ όπως περάσουν από το γραφείο του
Οργανισμού μέχρι την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011 για τα περαιτέρω. 

για το Δ.Σ. του Οργανισμού
                                                                 ο Πρόεδρος
                                                   Κων/νος Α. Παπαδημας

Δεν υπάρχουν σχόλια: