Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την             06–06–2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :    

1.  Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).

2.     Ενημέρωση σχετικά με προβλήματα λιμνοθάλασσας Κλείσοβας – Έγκριση τεχνικής έκθεσης παρεμβάσεων (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
3.       Έγκριση-γνωμοδότηση για χωροθέτηση κτιρίου (Διδακτήριο 2ου Λυκείου Μεσολογγίου) στο Ο.Τ. ΚΦ02 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
4.     Έγκριση παραχώρησης κτιρίου για μεταστέγαση ΚΕΠΠΥΕΛ Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
5.        Σχετικά με επιστολή Δημοτικού Συνδυασμού ‘‘Το μέλλον είναι τώρα’’ που αφορά την εκτέλεση του έργου ‘‘Διάνοιξη δρόμων κλπ. για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως σε Καλλονή-Βίγλα –Άγ. Δημήτριο’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
6.        Προτάσεις και απόψεις σχετικά με το υπ’αριθμ. 11686/09.05.2011 της 6ης Υ.Π.Ε. για ‘‘Έναρξη κοινωνικού διαλόγου για την αναδιάταξη των μονάδων Υγεία’’ (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
7.          Έγκριση δαπανών Εορτών Εξόδου 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
8.          Κατανομή ποσού 344.683,28 € από ΥΠΕΣΑΗΔ (σχετ.: 120/2011 απόφασή μας)(εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
9.        Έγκριση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. για την αξιοποίηση των αλυκών Τουρλίδος (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
10.  Ολοκλήρωση σχεδίου πόλεως Αιτωλικού (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
11.      Έγκριση επιχορήγησης ποσού 10.000,00 € μέσω του Σωματείου διάσωσης Αρχαίων Θεάτρων – ΔΙΑΖΩΜΑ για ανασκαφές του αρχ. θεάτρου Καλυδώνος (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
12.      Έγκριση μεταφοράς του Α.Τ. Αιτωλικού σε παραχωρηθέν κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
13.      Σύσταση επιτροπής ονοματοθεσίας (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
14.      Έγκριση εκδηλώσεων ‘‘Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2011’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
15.      Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Συνδέσμου Διαχ. στερεών αποβλήτων 4ης Γεωγρ. ενότητας Αιτωλ/νίας  για το έργο ‘‘Προμήθεια μηχαν/κού εξοπλισμού ΧΥΤΑ 4ης Γεωγρ. ενότητας Αιτωλ/νίας’’  (εισηγητής κ.Κολοζάκης Παναγ. – Δημ. Σύμβουλος).
16.      Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση πινακίδας ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα στην οδό Μάνας στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
17.      Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση κολωνακίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βαλτινού στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
18.      Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
19.      Λήψη απόφασης σχετικά με μετακίνηση καμπίνας της HOL (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος).
20.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Οδοποιία προς ΧΥΤΑ’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
21.      Αποδοχή δωρεάς και τοποθέτηση προτομής Γ. Καραϊσκάκη (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
22.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Επισκευή κτιρίου και ανάπλαση χώρου Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
23.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Ασφαλτόστρωση δρόμου παραπλεύρως ανοικτού αύλακα ομβρίων από αντλιοστάσιο 3ου Δημ. σχολείου προς Αλμυράκι’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
24.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Οδοποιία σε περιοχές πράξης εφαρμογής’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
25.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Δήμου Οινιαδών’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
26.      Έγκριση μεταφοράς αγάλματος Χαρ. Τρικούπη στην είσοδο της πόλεως (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
27.      Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα ΠΟΛΕΙΣ-ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ στα πλαίσια των παγκοσμίων αγώνων των Special Olympics  2011 (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
28.      Τακτική επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
29.      Απόδοση ενταλμάτων προπληρωμής για προνοιακά επιδόματα (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
30.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Ασφαλτοστρώσεις δρόμων-κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αιτωλικού’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
31.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχή Αλμυράκι’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
32.      Διόρθωση ποσού και διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 9/2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
33.      Διόρθωση οφειλής από Χ.Κ. 141/2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
34.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Πεζοδρόμηση κέντρου πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
35.      Περί υποβολής αιτήματος στην Π.Δ.Ε. σχετικά με έγκριση πίστωσης για το έργο που εκτελείται στην οδό Αγ. Αθανασίου στα πλαίσια κατασκευής του έργου ‘‘Είσοδος Μεσολογγίου-οδός Αγ. Αθανασίου’’ για το υποέργο ‘‘Απαλλοτριώσεις’’ και ορισμός υπολόγων (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
36.      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων έτους 2010 της Δ.Ε. Αιτωλικού (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
37.      Εισήγηση της Οικον. Επιτροπής για απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα του Δήμου και καυσίμων θέρμανσης για δημοτικά κτίρια έτους 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
38.      Επιχορήγηση συλλόγων για πολιτιστικές εκδηλώσεις (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
39.      Έγκριση εκμίσθωσης κοιν. χώρων έτους 2011 σε αιγιαλό Λούρου (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. - Αντιδήμαρχος).
40.      Αποδοχή ποσού από τόκους καταθέσεων Β΄ εξαμήνου 2009 του τέως δήμου Οινιαδών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
41.      Έγκριση συνδρομής έτους 2011 σε Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας  (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
42.      Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης των Εθνικο-θρησκευτικών πανηγυριών Αγ. Συμεών και Αγ-Ιωάννη Ευηνοχωρίου (Ιούνιος 2011) (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
43.      Αποζημιώσεις επικειμένων κλπ. (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
44.      Έγκριση επικοινωνίας και προβολής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μέσω γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
45.      Ρύθμιση θεμάτων αποκατάστασης ακτημόνων – καλλιεργητών πρώην κοινότητας Νεοχωρίου (εισηγητής κ.Κουφός Σπυρ. - Δημ. Σύμβουλος ).
46.      Έγκριση εκδηλώσεων ‘‘9η Συνάντηση μαθητικών χορευτικών συνόλων’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
47.      Έγκριση έκδοσης βιβλίου  (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
48.      Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
                                                                                      Ο Πρόεδρος
Γιάννης Δ. Σπανός

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

50 θεματα???
Μα ειναι με τα καλα τους;
Απο 10 λεπτα να συζητηθει το καθενα, θελουν κανενα 10ωρο να τα δουνε ολα.
Στο ποδαρι ολα σε τουτη την πολη.
Για να μη μιλησω για σκοπιμοτητες.
Αιντε παιδια, την επομενη φορα βαλτε 100 θεματα.

metopoeleftherondimoton είπε...

Η τακτική αυτή,του να βάζουν 48 θέματα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σκόπιμη και εκ προθέσεως, ώστε να μην μπορεί κανείς δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης να ενημερώνεται σε βάθος με συνέπεια να μην υπάρχει αντίλογος.Την ίδια ακριβώς Γκεμπελική μέθοδο χρησιμοποιούσε και ο Λαδόγαννος με οργανέτο τον Σούφρα τότε πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. Θα προτείναμε στον Κατσούλη για καλύτερη ευόδωση του σκοπού του να καταργήσει τα καθίσματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης να είναι όρθιοι στο ένα πόδι.
ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ